» Симболизм » Мөрөөдлийн тэмдэг. Мөрөөдлийн тайлбар. » Хувьцаа эзэмшигч - унтахын ач холбогдол

Хувьцаа эзэмшигч - унтахын ач холбогдол

Мөрөөдлийн тайлбарын хувьцаа эзэмшигч

    хамтын ажиллагаа, харьяалал, нийтлэг зорилгыг илэрхийлдэг,