Гичийн үр - нойрны утга

Гичийн тухай мөрөөдлийн тайлбар

    Зүүдэндээ гичийн үр нь яаран шийдвэр гаргасандаа харамсах гэсэн үг юм.
    өсөхийг хар - амжилт, эд баялаг